Studenten DMC ontwerpen platform procesmanagement

5 februari 2015
Hoe kan HU-breed procesmanagement en procesgericht werken ondersteund worden met een digitaal platform? Met deze vraag hebben zo’n 30 studenten DMC zich het afgelopen half jaar bezig gehouden.

Na een zorgvuldige analyse van o.a. de organisatiecontext en de informatiebehoeftes van de doelgroepen, hebben de studenten prototypes voor een nieuw te ontwerpen platform gepresenteerd. Een ‘social’ component, het kunnen uitwisselen van kennis met bv. procesmanagers of andere collega’s, is ook onderdeel van de voorstellen. De beoordelaars waren onder de indruk van de veelzijdigheid en kwaliteit van de voorstellen. In samenwerking met de afdeling Communicatie en ICT zullen de ideeën gerealiseerd gaan worden.