Veranderingen FCJ

Donderdag 15 oktober is er formeel medegedeeld dat vanaf 2016 de opleidingen bij de FCJ gaan veranderen. Dit betekent onder meer dat er geen instroom is bij de opleiding Communicatiesystemen/Digitale Media & Communicatie (DMC) en Bedrijfscommunicatie (BC). In de periode 2016-2020 worden deze uit gefaseerd.

Het onderwijsaanbod van de Faculteit voor Communicatie & Journalistiek  (FCJ) gaat er anders uitzien om een aantal redenen. De wereld verandert snel en ons werkveld digitale communicatie verandert mee. De FCJ heeft onderzocht hoe zij kan anticiperen op de maatschappelijke ontwikkelingen en hoe zij het media- en communicatieonderwijs kan laten aansluiten aan de eisen van de nieuwe tijd. De FCJ heeft besloten om vanaf 2016 voor nieuwe studenten vier vernieuwde opleidingen aan te bieden. De FCJ gaat er in de komende jaren dus anders uitzien. Landelijk werken het ministerie OCW en Vereniging van Hogescholen ook  aan plannen om het aantal economische opleidingen (waaronder communicatie en media) tel verminderen. Hierop heeft de HU geanticipeerd met genoemde maatregelen.

 Wat betekent dit voor de huidige studenten? In principe niets. Tot en met het afstuderen blijft de kwaliteit van het onderwijs DMC op hetzelfde niveau. De HU is ook de komende jaren verantwoordelijk voor voldoende deskundige docenten en (afstudeer)begeleiders  voor alle opleidingen.

De kennisgebieden van DMC worden ingebed in de vier vernieuwde opleidingen. Digitaal is immers het nieuwe normaal! Voor organisaties waar je stage gaat lopen of opdrachten voor uitvoert betekent dit de eerste jaren dat ze nog steeds bij DMC terecht kunnen. Contacten met het beroepenveld worden stap voor stap  overgedragen naar de andere opleidingen.

Nieuwe studenten worden vanaf  nu verwezen naar de vier vernieuwde opleidingen: Journalistiek, Communicatie, Communicatie & Multimediadesign en Communicatiesystemen-ICM.